I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, August 9, 2010

PRINSIP KONSTRUKTIVITIS

Prinsip konstruktivitis daripada laman sesawang scribd.com yang ditulis oleh Roszelan menyatakan pengetahuan dibina secara aktif oleh pelajar. Pelajar bukan penerima pasif pengetahuan.

Pelajar pembina aktif strukutur pengetahuan
iaitu bukan pengisian otak kosong pelajar dan bukan tentang pemerolehan idea baru Tetapi tentang pelajar membina atau merubah idea mereka yang sedia ada. Pelajar membina pengetahuan sains yang baru dengan cara mereflek tindakan fizikal dan mental mereka. Pelajar cuba mendapat pemahaman tentang pengalaman baru mereka da fenomena degan cara membentuk atau membina makna tentang perkara tersebut.

Pelajar perlu asimilasikan idea baru atau menyesuaikan (accommodate) idea yang sedia ada. Kegagalan mempelajari idea baru akan menyebabkan pelajar mengekalkan idea sedia ada, atau pelajar akan sesuaikan secara palsu (false accomodation) idea baru tersebut dan kekal dengan idea sedia ada.

Pembelajaran dilihat sebagai pengubahan idea, pembinaan dan penerimaan idea baru, penstrukturan semula idea sedia adaRosezlan. Definisi,Ciri, Prinsip dan Amalan Teori Konstruktivis. [online]. Diperoleh
http://www.scribd.com/doc/414320/Konstruktivisme (2010,30 Ogos)

No comments:

Post a Comment