I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, August 9, 2010

IMPLIKASI TEORI KONSTRUKTIVISME KOGNITIF KEPADA KANAK-KANAK KEPERLUAN KHAS.

Implikasi teori konstruktivisme dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) kanak-kanak berkeperluan khas pula dinyatakan dalam blog Chenon dan Blogspot (2008) iaitu guru perlulah membina suasana P&P yang mampu membina pengetahuan murid-murid. Guru perlu memastikan suasana yang dibina tidak merencatkan pengetahuan mereka. Sebagai contohnya, seorang kanak-kanak yang mengalami ‘mental retardation’ tahap ringan dan boleh dididik tidak seharusnya dibiarkan berada di dalam kelas yang menempatkan kanak-kanak ‘mental retardation’ sederhana. Hal ini kerana, kanak-kanak ‘mental retardation’ tahap ringan tersebut akan menerima kesan negatif terhadap perkembangannya. Sepatutnya, kanak-kanak tersebut perlu ditempatkan di kelas yang mampu meningkatkan daya pemikirannya.

Selain daripada itu juga, guru perlu merancang dan melaksanakan strategi-strategi pengajaran seperti soalan terbuka dan dialog bersama murid-murid. Kaedah ini secara tidak langsung akan membantu peningkatan tahap komunikasi murid tersebut. Komunikasi merupakan item terpenting dalam membina kemahiran menganalisis, mentafsir dan meramal maklumat. Contohnya, semasa set induksi sesi P&P guru bertanyakan khabar dan mengenai hobi seorang kanak-kanak autisme sebelum memulakan pembelajaran bertemakan hobi pada hari tersebut. Selain daripada itu juga, guru boleh menggunakan kaedah dialog bersama rakan sekelas untuk membantu kanak-kanak khas meningkatkan tahap interpersonal. Perancangan guru yang sistematik dan fleksibel boleh digunakan oleh guru tersebut dalam menagani pelbagai karenah murid.

Implikasi seterusnya adalah guru haruslah menggunakan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) sebagai untuk menganalisis perkembangan dan kemajuan murid daripada semasa ke semasa. Seperti yang diketahui umum, kanak-kanak khas tidak mengambil peperiksaan umum kecuali mereka yang mengikuti kelas inklusif dengan kelas normal. RPI yang digunakan merupakan kolaborasi pelbagai disiplin. Jadi, perkembangan dan kemajuan yang dianalisis merupakan peningkatan dari pelbagai aspek. Contohnya, jika seorang murid yang mengalami masalah tingkah laku, perubahannya diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dan terapi diberikan dari pelbagai aspek. Keadaan dan perkembangannya dicatat daripada semasa ke semasa. Perkara yang menjadi fokus keutamaan adalah proses perubahannya, bukanlah hasil terakhir. Hal ini kerana setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan yang pelbagai.

No comments:

Post a Comment