I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, August 9, 2010

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN SECARA KONSTUKTIVISME

Berdasarkan maklumat yang diperoleh dalam laman sesawang www.scribd.com menyatakan ciri yang terdapat dalam teori ini ialah memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenar, menggalakkan soalan dan idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran.

Selain itu, menyokong pembelajaran secara koperatif dengan mengambilkira sikap dan pembawaan murid serta dapatan kajian bagaimana murid belajar sesuatu idea dengan menggalakkan daya usaha autonomi murid. Seterusnya, menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan guru dan menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran Akhir sekali, menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen


No comments:

Post a Comment