I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, August 9, 2010

SEJARAH TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISSejarah teori ini dinyatakan dalam laman sesawang www.scribd.com oleh Ami Sakura iaitu teori ini bermula semasa Revolusi Kognitif 1960. Ia bertujuan mengubah teori pembelajaran yang berasaskan teori behavioris yang dipelopori oleh Ivan, Skinner dan Thondike.

Perkembangan teori pembelajaran konstruktivis dimulakan oleh pengasas teori ini ialah Ciambasstista Vico iaitu seorang pakar epistemologi dari Itali. Konstruktif kognitif muncul akibat penulisan Mark Baldwin dan disebarkan oleh Jean Piaget. Konstruktivis turut mempunyai ramai pengikut. Antaranya Forman dan Pullfal(1988),Newan,Griffin dan Cole (1989),Reninck (1989) dan Vygotsky (1978).

Ami Sakura. Sejarah Teori Konstruktivis. Diperoleh http://www.scribd.com/doc/19784811/konstruktivisme (2010,30 Ogos)

DEFINISI KONSTRUKTIVIS MENGIKUT PANDANGAN TOKOH

Mengikut Briner (1999) dalam laman sesawang www.scribd.com,pembelajaran secara konstruktivisme berlaku di mana pelajar membina pengetahuan dengan menguji idea dan pendekatan berasaskan pengetahuan dan pengalaman sedia ada, mengaplikasikannya pada satu situasi baru dan mengintegerasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia wujud.

Manakala mengikut Mc Brien dan Brandt (1997), konstruktivisme adalah satu pendekatan pembelajaran berasaskan kepada penelitian tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan peneliti berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain.

Brooks dan Books (1993) pula menyatakan konstruktivisme berlaku apabila pelajar membina makna tentang dunia dengan mensintesis pengalaman baru pada apa yang mereka telah faham sebelum ini.

Sushkin (1999) pula menyatakan penekanan diberikan pada pelajar lebih daripada guru. Ini kerana pelajar yang bertindak balas dengan bahan dan peristiwa dan memperoleh kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. Justeru, pelajar membina sendiri konsep dan membuat penyelesaian kepada masalah. Pada teori ini, menekankan pada pelajar untuk mencari cara sendiri untuk setiap penyelesaian masalah sehingga dapat ditemukan cara yang sesuai dengan dirinya.

Definisi konstruktivis.[online] Diperoleh daripada http://www.scribd.com/doc/10331287/konstruktivisme (2010,27 Ogos)

Who was VYGOTSKY

TOKOH: LEV SEMENOVICH VYGOTSKY

Sejarah hidup Lev Vygotsky bermula ketika beliau dilahirkan pada tahun 1896 dan meninggal dunia pada tahun 1934. Beliau merupakan seorang psikologi berbangsa Rusia. Beliau juga seorang guru dan sarjana sastera. Beliau mendapatkan pendidikan awal daripada ibunya sendiri yang merupakan seorang guru dan mempunyai seorang tutor peribadi yang bernama Solomon Ashpiz. Beliau turut mendapat pengaruh dari sepupunya David Vygotsky. Beliau meneruskan pengajian sekolah menengahnya di sebuah sekolah persendirian. Menamatkan pengajian sekolah menengahnya dengan anugerah medal emas. Beliau menamatkan pengajian di Moscow State University pada 1917. Setelah tamat pengajian, beliau bekerja di beberapa tempat. Antaranya ialah Institut Psikologi pada pertengahan 1920 dan di beberapa pusat pendidikan di Moscow, Lerningrad dan Kharkow di mana beliau bekerja keras menyatakan ideanya tentang perkembangan kognitif.

Karya, idea dan nama Lev Vygotsky telah diharamkan oleh Joseph Stalin yang memerintah Russia pada masa itu. Selama lebih 20 tahun karya dan idea Vygotsky tidak dibenarkan disebarkan di khalayak ramai.. Para ahli psikologi telah mengangkat semula idea-idea Vygotsky dan memperkenalkan di bidang psikologi dunia sehingga ke hari ini. Beliau percaya bahawa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor persekitaran sosial dan budaya. Melalui interaksi sosial dengan ibu bapa, guru, rakan, orang dewasa lain, sekolah dan sebagainya. Bayi lahir dengan beberapa “fungsi asas mental” (elementary mental function), iaitu perhatian, sensasi, persepsi dan memori. Vygotsky sangat dikenali sebagai seorang ahli psikologi pendidikan yang memperkenalkan teori sosiobudaya.Teorinya ini juga menyatakan bahawa perkembangan kanak-kanak bergantung kepada interaksi kanak-kanak dengan orang ada di sekitarnya yang menjadi alat penyampaian sesuatu budaya yang membantu mereka membina pandangan tentang sekelilingnya. Beliau telah menulis buku tentang ‘Pemikiran dan Bahasa' dan ‘Fikiran Masyarakat’.


DEFINISI KONSTRUKTIVITIS

Mengikut Noriati,Boon Poon Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2009), konstruktivisme bermaksud pembinaan pengetahuan. Individu sentiasa membina pengetahuan sendiri berdasarkan premis pengetahuan atau pengalaman sedia ada kepada pengetahuan atau pengalaman baru.

Konstuktivis memberi idea-idea baru tentang pertumbuhan kognitif dan pembelajaran. Konstruktivis menerangkan bagaimana pengetahuan baru disusun dalam minda manusia. Penekanan diberikan mengikut keperluan manusia membina pemahaman tentang sesuatu konsep. Pendekatan ilmu pembelajaran diperolehi dengan melalui pengalaman, renungan dan pengabstrakan.

Noriati A.Rashid. Boon Poon Ying. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2009). Murid dan Alam Belajar. Oxford Fajar. Selangor

PRINSIP KONSTRUKTIVITIS

Prinsip konstruktivitis daripada laman sesawang scribd.com yang ditulis oleh Roszelan menyatakan pengetahuan dibina secara aktif oleh pelajar. Pelajar bukan penerima pasif pengetahuan.

Pelajar pembina aktif strukutur pengetahuan
iaitu bukan pengisian otak kosong pelajar dan bukan tentang pemerolehan idea baru Tetapi tentang pelajar membina atau merubah idea mereka yang sedia ada. Pelajar membina pengetahuan sains yang baru dengan cara mereflek tindakan fizikal dan mental mereka. Pelajar cuba mendapat pemahaman tentang pengalaman baru mereka da fenomena degan cara membentuk atau membina makna tentang perkara tersebut.

Pelajar perlu asimilasikan idea baru atau menyesuaikan (accommodate) idea yang sedia ada. Kegagalan mempelajari idea baru akan menyebabkan pelajar mengekalkan idea sedia ada, atau pelajar akan sesuaikan secara palsu (false accomodation) idea baru tersebut dan kekal dengan idea sedia ada.

Pembelajaran dilihat sebagai pengubahan idea, pembinaan dan penerimaan idea baru, penstrukturan semula idea sedia adaRosezlan. Definisi,Ciri, Prinsip dan Amalan Teori Konstruktivis. [online]. Diperoleh
http://www.scribd.com/doc/414320/Konstruktivisme (2010,30 Ogos)

TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVIS LEV VYGOTSKY

Konstruktivisme yang mempunyai pengaruh besar pada tahun 1930 telah menyebabkan Vygotsky yang bekerja sebagai ahli Psikologi Rusia sangat tertarik pada kesan interaksi pelajar dengan teman sekelas pada pelajaran.

Jaramillo (1996) menjelaskan, Vygotsky mencatat bahwa interaksi individu dengan orang lain berlangsung pada situasi sosial. Vygotsky percaya bahwa subjek yang dipelajari berpengaruh pada proses belajar dan mengakui bahwa tiap-tiap disiplin ilmu mempunyai metode pembelajaran tersendiri. Vygotsky adalah seorang guru yang tertarik untuk merekabentuk kurikulum sebagai fasilitator dalam interaksi pelajar. Mengikut pandangan konstruktivis pelajar membina atau membentuk idea baru dan bukan menerima idea tersebut dan pelajar menjana secara aktif makna daripada setiap satu pengalaman yang dilalu. Tokoh-tokoh konstruktivisme melihat pembelajaran sebagai pembinaan mental. Pelajar belajar mencantum maklumat baru dengan maklumat lepas yang diketahui.